Analiza możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach

głowica tuyaW ramach Projektu Architektoniczno-Budowlanego należy sporządzić Analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. W związku z tym, że nie określono wytycznych dla przeprowadzenia takiej analizy, podjęliśmy się próby ustalenia najbardziej użytecznej formy.

Zakładając analogię do Analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, można przeprowadzić analizę porównawczą Energii Końcowej oraz Energii Pierwotnej w dwóch wariantach. Pierwszy wariant – bazowy, nie będzie uwzględniał takich urządzeń, w drugim uwzględnimy ich udział w systemie ogrzewania.

W obliczeniach charakterystyki energetycznej możemy uwzględnić takie urządzenia w zasadzie w dwóch miejscach. Pierwszym miejscem będzie temperatura pomieszczeń w strefie ogrzewanej. Tutaj możemy przewidzieć plan czasowego obniżenia temperatury i dokonać uśrednienia temperatury (obniżenia) w danym pomieszczeniu/strefie ogrzewanej. Drugim miejscem będzie sprawność regulacji i wykorzystania systemu ogrzewania. Sprawność z wykorzystaniem takich urządzeń będzie wyższa, natomiast trudno będzie tą zmianę sprawności oszacować. W metodologii obliczania charakterystyki energetycznej pozostanie nam wybór najbardziej sprawnego wariantu. Jeżeli dobrane urządzenia automatycznie regulujące temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach będą posiadały zasilanie sieciowe, dodatkowo należy uwzględnić energię przez nie zużywaną w ramach Energii Pomocniczej systemu ogrzewania.

Projektowana temperatura pomieszczeń

Zagadnienie projektowanej temperatury pomieszczenia może przysporzyć dodatkowych trudności. Warunki Technicznej wskazują poziomy temperatur dla poszczególnych funkcji pomieszczeń, natomiast jaka ta temperatura będzie ustawiona w rzeczywistości tego projektant nie wie. Prawdopodobne jest, że w wielu obiektach ta temperatura jest ustawiona wyższa niż wskazane w Warunkach Technicznych parametry. Przy braku monitorowania temperatury pomieszczeń, regulacja grzejników/ ogrzewania podłogowego dokonywana jest dla uzyskania poczucia komfortu. W niesprzyjających warunkach wilgotności zostanie podniesiona regulacja i niekoniecznie wróci szybko do swoich pierwotnych nastaw.

W związku z powyższym, stosowanie urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, wraz z monitorowaniem jej poprzez te urządzenia może przynieść większe oszczędności energii. W pomieszczeniu mieszkalnym wskazana temperatura wynosi 20 stopni. Przy braku monitorowania temperatury może ona wynosić nawet 23-24 stopnie. W związku z tym, wprowadzenie regulacji do komfortowego poziomu, np. 21 stopni i dodatkowo czasowej redukcji temperatury podczas nieobecności użytkowników może przynieść większe oszczędności, niż by się można spodziewać.

Samo kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach da świadomość, że uzyskana temperatura jest np. zauważalnie wyższa od normatywu i spowoduje refleksję, czy faktycznie taka powinna być. Zbyt wysoka temperatura prowadzi do nadmiernego wysuszenia powietrza. Poza gorszym samopoczuciem i niekorzystnym wpływem na zdrowie, wysuszone powietrze powoduje też inne odbieranie ciepła. Temperatura pokoju wynosząca 23 stopnie, przy wilgotności 35% może wydawać się za niska i sprowokować dalsze podgrzewanie i osuszanie. Biorąc to pod uwagę stoimy na stanowisku, że warto kontrolować temperaturę pomieszczeń i stosować urządzenia automatycznie regulujące temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.

Więcej informacji o wspomnianych urządzeniach na stronie Automatyka redukująca zużycie energii i gazu.

Aby rozszerzyć wiedzę na temat charakterystyki energetycznej zachęcamy do wzięcia udziału w kursie Podstawy Charakterystyki Energetycznej Budynków.

banerdecob