Tabela EP2021

Aktualne wartości EP 2021

Warunki Techniczne wprowadziły od 1 stycznia 2021 r. dla większości budynków nowe, wyższe wymagania w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną – EP 2021. Dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz …