Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane

ustawa o zmianie charakterystykiUstawodawca przewidział szereg zmian w zakresie funkcjonowania opracowań dotyczących charakterystyki energetycznej w kraju, w celu dostosowania ich do dyrektyw unijnych. Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane przewiduje istotną korektę aktualnego stanu.

Dużą zmianą jest powrót do obowiązku wykonywania i załączania świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach procesu kończenia budowy i oddawania budynku do użytkowania.

Przypomnijmy, że pierwotnie (od 2009 roku) wszystkie kończące się budowy wymagały sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak bez obowiązku obliczania charakterystyki energetycznej na etapie projektowym, zdarzało się, że na wprowadzenie zmian umożliwiających spełnienie przepisów w zakresie wysokości współczynnika EP było już za późno w momencie kończenia budowy. Przesunięto więc moment weryfikacji charakterystyki energetycznej budynku. Wprowadzono obowiązek załączania Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku do projektu budowlanego, a zniesiono obowiązek wykonywania świadectwa przy zgłaszaniu zakończenia budowy. To rozwiązanie także nie jest pozbawione wad, zdarzało się bowiem, że nierzetelnie opisane w projekcie charakterystyki energetyczne, nie mające wiele wspólnego z metodologią wyznaczania charakterystyki energetycznej były jednym środkiem w kierunku potwierdzenia, że budynek spełnia przepisy w zakresie EP. Osoby sporządzające świadectwa wybudowanych już budynków, na potrzeby sprzedaży, bądź najmu napotykały na problem, ponieważ nowy budynek nie spełniał przepisów, przekraczał dopuszczalny poziom EP. Stało się to bardziej dotkliwe wraz z kolejnym podniesieniem poprzeczki wskaźników od 2021 roku.

Proponowane zmiany przepisów prawdopodobnie prędzej, czy później wymuszą rzetelną analizę charakterystyki energetycznej na etapie projektowym. Każdorazowo charakterystyka zostanie zweryfikowana na końcu budowy przez certyfikatora. Jeżeli świadectwo energetyczne wykona autor projektowanej charakterystyki, to będzie musiał mieć na uwadze, że świadectwo rejestrowane w ministerialnej bazie może zostać zweryfikowane i skutkować cofnięciem uprawnień do sporządzania świadectw (usunięciu wpisu z wykazu osób uprawnionych).

Kolejną dużą zmianą jest obowiązek przekazania świadectwa budynku spółdzielni na każdy wniosek lokatora, w terminie 14 dni. Przy braku wystawionego świadectwa należy przekazać dokumentację techniczną umożliwiającą wykonanie takiego świadectwa. Aby zapewnić świadectwo w takim terminie, spółdzielnie powinny rozważyć sporządzenie świadectw zanim taki wniosek wpłynie, ponieważ może nie być możliwe zorganizowanie świadectwa budynku wielorodzinnego w 14 dni. Problem z terminem będzie wynikał z ilości świadectw do wykonania w jednym czasie oraz niskiej jakości i kompletności dokumentacji projektowej, która spowolni wykonanie świadectwa.

Inną zmianą przepisów jest umożliwienie sporządzenia i przekazania wyłącznie wersji elektronicznej świadectwa charakterystyki energetycznej. Taka forma wymaga jednak podpisania podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dodatkową czynnością wymaganą przez aktualizowane przepisy będzie zawieranie w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży i najmu informacji o efektywności energetycznej budynku, tj. zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną, a także udział energii ze źródeł odnawialnych i wielkość emisji CO2. Wymóg dotyczy budynków i lokali posiadających świadectwa, także przepis ten może okazać się martwy.

Ustawa została ogłoszona 27 października 2022 r. i wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 r.

banerdecob