Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

analiza systemów alternatywnychW ramach Projektu Architektoniczno-Budowlanego należy sporządzić Analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii.

Analiza powinna określić:

  • oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • dostępne nośniki energii,
  • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej,
  • obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych systemów,
  • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu.

Analiza ma na celu spowodowanie, że projektant/Inwestor przemyśli możliwość wykorzystania nowoczesnych i efektywnych źródeł energii i ciepła. Analiza ma pokazać rachunek ekonomiczny i możliwości techniczne, a także efekt środowiskowy. Dzięki tym danym łatwiej będzie podjąć decyzję o odejściu od tradycyjnego, mniej ekologicznego źródła ciepła i energii.

Patrząc pod kątem charakterystyki energetycznej, będziemy się opierać na tej samej, wyjściowej Energii Użytkowej, wynikającej z parametrów przegród i wentylacji. Po wybraniu systemów do porównania należy przeprowadzić analizę porównawczą Energii Końcowej oraz Energii Pierwotnej w dwóch wariantach. Pierwszy wariant – bazowy, będzie się opierał o sprawność systemu tradycyjnego, o jego energię pomocniczą i współczynnik nakładu energii pierwotnej nośnika tradycyjnego. Drugi będzie obliczony w oparciu o sprawność, energię pomocniczą i współczynnik nakładu systemu alternatywnego.

Przy porównaniu ogrzewania kotłem gazowym i pompą ciepła, sprawność pompy będzie około 3-4 krotnie lepsza, ale współczynnik nakładu energii pierwotnej będzie ok. 3 krotnie gorszy. Także zużycie energii będzie dużo mniejsze, ale będzie to energia mniej ekologiczna (prąd).

Aby rozszerzyć wiedzę na temat charakterystyki energetycznej, w tym rozróżnianie rodzajów energii i wpływu różnych źródeł ciepła, zachęcamy do wzięcia udziału w kursie Podstawy Charakterystyki Energetycznej Budynków.

banerdecob