Kominek w charakterystyce energetycznej

kominekCoraz częściej uwzględnia się kominek w charakterystyce energetycznej. Kominek jest także źródłem ciepła do ogrzewania, a w przypadku zastosowania tzw. płaszcza wodnego może służyć także przygotowaniu ciepłej wody.

Kominek sam w sobie jest mało efektywnym źródłem ciepła. Duża ilość wytworzonego ciepła jest wydalana przez komin. Regulacja i wykorzystanie ciepła kominka także w porównaniu np. z kotłem gazowym jest mniej efektywna. Trudniej dostosować źródło ciepła do utrzymania optymalnej, określonej temperatury bez czujników i precyzyjnego dozowania paliwa. Z tych względów efektywność ogrzewania kominkiem wynosi ok. 50%.

Czy zatem warto uwzględniać takie mało efektywne źródło ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej?

Drewno wykorzystywane do opalania w kominku jest tzw. odnawialnym źródłem energii. W związku z tym jest faworyzowane przez ustawodawcę w Metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej. Faworyzowanie polega na ustaleniu bardzo korzystnego współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na poziomie 0,2. W rezultacie energia pierwotna jest w uproszczeniu o 80% niższa od energii końcowej.

W porównaniu do paliwa gazowego, dla którego energia pierwotna jest o 10% wyższa od energii końcowej różnica jest zdecydowana. Nawet po uwzględnieniu mniejszej efektywności systemu ogrzewania kominkiem, współczynnik EP wychodzi dużo korzystniej.

Udział kominka w charakterystyce energetycznej

Jeżeli doszliśmy do wniosku, że warto uwzględnić kominek w charakterystyce energetycznej, aby dzięki temu obniżyć współczynnik EP, musimy ustalić jaki jest jego faktyczny udział w systemie ogrzewania. To nie musi być łatwe zadanie. W zasadzie musimy polegać na deklaracji Inwestora/użytkownika, jak intensywnie będzie wykorzystywany kominek. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jakie jest rzeczywiste wykorzystanie kominka. Może być to widoczne w analizie zużycia pozostałych źródeł ciepła i energii, ale i to nie będzie jednoznacznym potwierdzeniem rzeczywistego udziału kominka w ogrzewaniu.

Nadużywanie kominka w charakterystyce energetycznej

Należy mieć świadomość, że uwzględnieni kominka w obliczeniach i zawyżanie udziału kominka w systemie ogrzewania, w celu prezentacji lepszego wyniku EP wiąże się też z pewnymi ryzykami:

  1. Jeżeli kominek został wpisany w projekt, jako oficjalne źródło ciepła, to budynek w pełni i oficjalnie zakończony powinien też już mieć ten kominek zamontowany.
  2. Jeżeli kominek nie zostanie zamontowany, nie może być uwzględniony w świadectwie charakterystyki energetycznej przygotowywanym do sprzedaży, bądź wynajmu (wykonywanym przed montażem kominka). Brak podstaw.
  3. Jeżeli zgodność budynku z warunkami technicznymi (w zakresie współczynnika EP) jest oparta o duży udział kominka, może to oznaczać, że budynek będzie zgodny z aktualnymi przepisami tylko pod warunkiem zrobienia przysłowiowej kotłowni z salonu. To z kolei może być trudne do zaakceptowania przez nabywcę budynku. On będzie chciał kupić budynek zgodny z przepisami, ale nie z warunkiem ciągłego palenia w kominku. Dociekliwy nabywca może potraktować to jako wadę budynku.

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy o charakterystyce energetycznej w dobie dużo wyższych wymagań w ramach szybkich kursów on-line KURSY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

banerdecob