Aktualne wartości EP 2021

Warunki Techniczne wprowadziły od 1 stycznia 2021 r. dla większości budynków nowe, wyższe wymagania w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną – EP 2021. Dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością te wymagania obowiązywały już od 1 stycznia 2019 r.

O tym, jak sprawnie poruszać się po nowych wymaganiach i ustrzec się przed brakiem zgodności dowiesz się więcej w ramach kursu dla architektów Projektowanie Zgodnie z EP 2021 oraz kursu dla nadzoru inwestorskiego i kierownictwa budowy Kontrola Zgodności Budowy z Wymogami EP 2021.

Zgodnie z WT 2021:

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2 · rok)]

Rodzaj budynkuod 1 stycznia
2021 r.
od 1 stycznia
2017 r.
od 1 stycznia
2014 r.
Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
7095120
b) wielorodzinny6585105
Budynek zamieszkania zbiorowego758595
Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
190290390
b) pozostałe456065
Budynek gospodarczy, magazynowy
i produkcyjny
7090110


Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2 · rok)]

Rodzaj budynkuod 1 stycznia
2021 r.
od 1 stycznia
2017 r.
od 1 stycznia
2014 r.
Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
5 · Af,C/Af10 · Af,C/Af10 · Af,C/Af
Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

Budynek gospodarczy, magazynowy
i produkcyjny

25 · Af,C/Af

25 · Af,C/Af

25 · Af,C/Af

Gdzie Af,C / Af to stosunek powierzchni chłodzonej do regulowanej – “ogrzewanej”.

Jeżeli cały budynek jest wyposażony w instalację chłodzenia, to ΔEPC = 25 * 1,0 = 25.


Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia

w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t0 [h/rok]*) [kWh/(m2 · rok)]

Rodzaj budynkuod 1 stycznia
2021 r.
od 1 stycznia
2017 r.
od 1 stycznia
2014 r.
Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
000
Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

Budynek gospodarczy, magazynowy
i produkcyjny

dla t0 < 2500
ΔEPL = 25
dla t0 ⩾ 2500
ΔEPL = 50

dla t0 < 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ⩾ 2500
ΔEPL = 100

dla t0 < 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ⩾ 2500
ΔEPL = 100

Jeżeli budynek oświetla powierzchnię przez 5 dni w tygodniu po 10 godzin (52 * 5 * 10 = 2600h), ΔEPL wyniesie 50 kWh/m2.

Dla budynku mieszkalnego wymagania – roczne EP wynosi EPH+W = 70 kWh/m2 (o ile nie posiada instalacji chłodzenia).

Dla budynku biurowego w pełni klimatyzowanego roczne EP wynosi EPH+W (ogrzewanie i wentylacja) + ΔEPC (chłodzenie) + ΔEPL(oświetlenie) = 45 + 25 + 50 = 120 kWh/m2.

Warto zwrócić uwagę, że do końca 2020 r. te wskaźniki mogły wynosić odpowiednio 95 i 185 kWh/m2!, także zmiana jest istotna.

banerdecob