Projektowana Charakterystyka Energetyczna w Projekcie Technicznym

projektowana charakterystyka energetycznaProjektowana charakterystyka energetyczna budynku jest opracowaniem prezentującym parametry efektywności energetycznej budynku w projekcie budowlanym, dokładnie rzecz ujmując, w projekcie technicznym. Jest ona niezbędną składową projektu technicznego.

Projektowana charakterystyka energetyczna powstaje w oparciu o zapisy Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Jej forma nie jest bliżej sprecyzowana, natomiast z racji oparcia jej o zapisy ww. rozporządzenia należy przyjąć, że powinna nawiązywać do formy i zakresu prezentowanego na świadectwach charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka powinna zawierać:

1. Informacje o lokalizacji i przeznaczeniu budynku.

2. Informacje w zakresie powierzchni o regulowanej temperaturze pomieszczeń

3. Informacje o przyjętych poziomach temperatur i ewentualnych strefach o różnych poziomach zadanych temperatur.

4. Informacje na temat parametrów przegród.

5. Informacje w zakresie sprawności systemów instalacyjnych.

6. Informacje w zakresie zapotrzebowania na energię, Energię Użytkową, Energię Końcową i Energię Pierwotną.

7. Odniesienie zapotrzebowania na energię pierwotną do aktualnych wymagań w zakresie poziomu EP i potwierdzenie spełnienia wymagań.

8. Informacje w zakresie ilości zużywanego/projektowanego nośnika energii lub energii.

9. Informacji o projektowanej emisji CO2.

10. Informacji o udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

W sytuacji, kiedy zapisy Projektowanej Charakterystyki Energetycznej będą precyzyjne i budynek powstanie zgodnie z jej założeniami, po zakończeniu budowy będzie można wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej.

W celu poszerzenia wiedzy w zakresie charakterystyki energetycznej budynku zachęcamy do zapisania się na kurs Podstawy Charakterystyki Energetycznej Budynków lub Projektowanie zgodnie z EP 2021.

banerdecob