Przekroczenie EP na świadectwie energetycznym

Przekroczenie EP logoCo zrobić, jeżeli świadectwo energetyczne pokaże przekroczenie EP (współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną)?

Przede wszystkim, istotne jest, w oparciu o które przepisy powstał projekt budowlany. Jeżeli powstał w oparciu o starsze, mniej rygorystyczne warunki techniczne, to trudno budynkowi zarzucić wadę. Nie jest to też niezgodność z przepisami. Projekty muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w dacie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Projekty złożone do urzędu przed 2021, lub nawet 2017 rokiem mogły się legitymować dużo wyższym zapotrzebowaniem na energię. Trudno je jednak nazwać energochłonnymi, ponieważ już w 2014 i 2017 roku istotnie obniżono poprzeczkę EP. Warunki techniczne w 2021 roku po prostu wymagają bardzo dużej energooszczędności.

Poza energooszczędnością bardzo istotne są źródła energii. Im bardziej ekologiczne źródło energii, tym zapotrzebowanie na energię może być większe. Ekologiczne źródło energii będzie działało obniżająco na EP.

Co zrobić, jeżeli świadectwo energetyczne wykazuje przekroczenie EP, obowiązującego projekt w dacie uzyskiwania pozwolenia na budowę?

Wtedy należy sprawdzić:

1. Czy projektowana charakterystyka energetyczna została prawidłowo wykonana?

2. Czy w obliczeniach świadectwa energetycznego przyjęto poprawne parametry przegród?

3. Czy przyjęto poprawne parametry pracy instalacji?

4. Czy uwzględniono wpływ ewentualnego odzysku ciepła w wentylacji?

5. Czy uwzględniono wpływ rolet okiennych na straty ciepła?

6. Czy uwzględniono ewentualną energię słoneczną (panele, solary)?

7. Czy uwzględniono ciepło z kominka (istotne przy częstym grzaniu)?

8. Czy przyjęto poprawne temperatury wewnętrzne?

9. Czy niesłusznie uwzględniono energię na cele technologiczne?

10. Czy przyjęto poprawny współczynnik wi dla ewentualnego ciepła systemowego?

Jeśli wszystkie dane zostały prawidłowo uwzględnione i przekroczenie EP nadal występuje, należy rozważyć poprawę warunków. Poprawę najlepiej niewymagającą zmiany pozwolenia na budowę.

Może to być na przykład wykorzystanie energii z paneli fotowoltaicznych, bądź solarnych, albo wykorzystanie energii cieplnej z kominka.

Może to być także zmiana parametrów pracy budynków użyteczności publicznej, np. zmniejszenie czasu pracy oświetlenia, bądź czasowe obniżenie parametrów wentylacji. Wystarczy zastosowanie dodatkowej automatyki, bądź przyjęcie odpowiedniego regulaminu funkcjonowania i regulacji systemów.

Jeżeli chcesz się ustrzec przed brakiem zgodności z warunkami technicznymi 2021, koniecznie zapisz się na kurs dla architektów Projektowanie Zgodnie z EP 2021 lub kurs dla nadzoru inwestorskiego i kierownictwa budowy Kontrola Zgodności Budowy z Wymogami EP 2021.

banerdecob