Warunki Techniczne 2021 – nowe wymagania

warunki techniczne logoZgodnie z zapisami Warunków Technicznych, 1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać trzeci etap zwiększania efektywności energetycznej budynków. W zależności od kategorii budynku, wymagania w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną EP zmieniły się zauważalnie. Poza obniżeniem poprzeczki EP (zapotrzebowania budynku na energię pierwotną), wyższe wymagania stawiane są także przegrodom. Należy zwrócić jednak uwagę, że zaprojektowanie przegród budynku wg nowych wytycznych nie gwarantuje uzyskania współczynnika EP na poziomie wymaganym przez warunki techniczne 2021.

Architektom zaleca się projektowanie we współpracy z projektantami branżowymi i stosunkowo wczesne wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej. Dzięki temu będzie możliwe skorygowanie przegród i stolarki, jeżeli wyniki obliczeń wypadną niekorzystnie. Projektanci powinni mieć świadomość zagrożeń dla projektów wynikających z nowych wymogów, ponieważ dużo częściej będzie dochodziło do braku zgodności z nimi. Zachęcamy do skorzystania z e-kursu Projektowanie Zgodnie z EP 2021, lub Kontrola Zgodności Budowy z Wymogami EP 2021, które porządkują niezbędne informacje i pozwalają się zabezpieczyć przed przekroczeniem warunków technicznych w zakresie EP.

Przy aktualnych wymaganiach zaleca się posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy w zakresie obliczeń charakterystyki energetycznej. Tą wiedzę można poszerzyć zapoznając się z Metodologią wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej i ustawą o charakterystyce energetycznej budynków. Pomocny może okazać się Kurs Podstawy Charakterystyki Energetycznej.

banerdecob