Fotowoltaika w charakterystyce energetycznej budynku

fotowoltaika w charakterystyce - obrazekCoraz popularniejsze instalacje fotowoltaiczne mogą mieć duży wpływ na charakterystykę energetyczną budynku. Ten wpływ jest tym większy, im większy udział w budynku urządzeń wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania, wentylowania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia. Fotowoltaika w charakterystyce wtedy pozwala zauważalnie wpłynąć na jej wynik.

Metodologia wskazuje przyjąć współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na poziomie wi=0,0 dla energii z własnej instalacji fotowoltaicznej. To powoduje, że energia pierwotna EP w całym udziale energii elektrycznej wyniesie 0,0 kWh/m2rok.
Konieczne jednak będzie oszacowanie uzysku energii z paneli fotowoltaicznych i wydzielenie jej w charakterystyce energetycznej. Należy zatem wskazać energię z fotowoltaiki i pozostałą (z sieci), niezbędną do pracy urządzeń (która będzie przeliczona współczynnikiem wi = 3,0).

W przypadku domów jednorodzinnych, przeważnie udział energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody jest niewielki. Dotyczy do domów zasilanych gazem, węglem, biomasą, lub ciepłem systemowym. W takich budynkach zysk z montażu paneli fotowoltaicznych będzie niewielki. Jeżeli budynek ma zastosowaną pompę ciepła, wentylację mechaniczną i klimatyzację, ten udział będzie znacznie większy. Dla takich budynków zdecydowanie zauważymy efekt obniżenia współczynnika EP.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, oprócz częstej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w obliczeniach uwzględniamy także oświetlenie. Sumarycznie ilość energii elektrycznej jest wtedy znacząca i panele dają duży efekt na wysokości EP.

Dla poszerzenia wiedzy z tego zakresu zachęcamy do skorzystania z e-kursu Podstawy Charakterystyki Energetycznej.

banerdecob