Brak charakterystyki energetycznej w zgłoszeniu zakończenia budowy

brak-charakterystykiW inspektoratach nadzoru budowlanego odnotowuje się coraz częściej brak charakterystyki energetycznej w projekcie technicznym. Wg aktualnych przepisów charakterystyka energetyczna nie jest wymagana by uzyskać pozwolenie na budowę. Powinna znaleźć się w Projekcie Technicznym, który zasadniczo powstaje przed rozpoczęciem robót, jednak nie jest to weryfikowane przez żaden urząd. Inwestor zgłaszając zakończenie budowy zobowiązany jest złożyć w PINB, wraz z wnioskiem, kompletny projekt techniczny (z charakterystyką energetyczną).

Niestety brak dokumentu charakterystyki energetycznej może być dopiero początkiem problemów. Bez wielkiego trudu można zlecić i opracować ją w przeciągu tygodnia. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy obliczenia charakterystyki pokazują, że przedmiotowy (wybudowany) budynek przekracza wymagane parametry. Kiedy wskaźnik energii pierwotnej EP jest wyższy od tego wskazanego w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Część projektantów nie uświadomiła sobie jeszcze, że śruba efektywności energetycznej została w Warunkach Technicznych od 1.01.2021 r. istotnie dokręcona. Samo zaprojektowanie poprawnych przegród budowlanych już nie wystarczy. To cały budynek, kompleksowo – z przegrodami, systemami ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, ew. oświetlenia musi mieścić się w przepisowym maksimum.

Charakterystyka obliczana po wybudowaniu.

Jeżeli charakterystyka jest przygotowywana po wybudowaniu budynku, kiedy już wszystkie ściany zewnętrzne są pokryte fasadą, okna wstawione, dach zakryty, kotły zamontowane, instalacja wentylacji zakończona, tak na prawdę nie ma wielkiego pola manewru. Ciężko jest zmienić istotnie charakterystykę energetyczną bez prac termomodernizacyjnych i wymiany urządzeń. Te prace, mogą się dodatkowo często wiązać z istotnym wpływem na pozwolenie budowlane.

Najlepsza rada, to nie dopuścić do takiej sytuacji i charakterystykę energetyczną wykonać już na etapie wykonywania Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Analizy wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła i energii. Także ważna jest rola zespołu projektowego oraz kierownictwa budowy, które może i powinno ustalić, czy wywiązano się z wymogów projektowych. Jeżeli chcesz się ustrzec przed brakiem zgodności z warunkami technicznymi 2021, rozważ udział w szybkim kursie dla architektów Projektowanie Zgodnie z EP 2021 lub kursie dla nadzoru inwestorskiego i kierownictwa budowy Kontrola Zgodności Budowy z Wymogami EP 2021.

Jeżeli już stwierdzono przekroczenie wskaźnika EP w wybudowanym budynku, należy wykonać rzetelny model energetyczny i znaleźć optymalne modyfikacje, które możliwie niewielkim staraniem spowodują jak największą redukcję EP. Więcej na ten temat działań w przypadku przekroczenia współczynnika EP przeczytasz w artykule Przekroczenie EP na świadectwie energetycznym.

banerdecob