Rekuperator w charakterystyce energetycznej

rekuperator w charakterystyce energetycznejW sytuacji, kiedy wynik charakterystyki energetycznej przekracza dopuszczalne parametry EP, warto rozważyć wprowadzenie wentylacji mechanicznej w miejsce grawitacyjnej. Więcej informacji na temat przekroczenia EP. Poza poprawą komfortu i kontroli nad wentylowaniem pomieszczeń, rekuperator w charakterystyce energetycznej umożliwia oszczędność energii poprzez odzysk ciepła z wywiewanego powietrza.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej, w miejsce usuniętego, zużytego i ogrzanego powietrza, napłynie powietrze w temperaturze zewnętrznej, przez okna i nieszczelności. W przypadku wentylacji mechanicznej, powietrze usuwane ogrzeje powietrze nawiewane, dzięki czemu będzie potrzebne mniej energii na podgrzanie go w budynku.

Jeżeli sprawność odzysku ciepła przez rekuperator wyniesie 65%, to o 65% spadną straty ciepła przez wentylację. Licząc straty wentylacyjne ciepła na porównywalnym poziomie, co straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, spowoduje to spadek całkowitych strat ciepła o 1/3.

Rekuperator, aby umożliwić przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego, a w rezultacie odzysk ciepła, potrzebuje pracy wentylatorów. Zużycie energii przez te wentylatory należy uwzględnić w bilansie energetycznym. Jest ono jednak nieporównywalnie mniejsze od energii odzyskanej z wywiewanego powietrza.

Wprowadzając rekuperator w charakterystyce energetycznej, obniżymy współczynnik EU (energii użytkowej), EK (energii końcowej) oraz EP (energii pierwotnej).

Jeżeli chcesz poszerzyć wiedzę w zakresie charakterystyki energetycznej, skorzystaj z kursu Podstawy Charakterystyki Energetycznej.

banerdecob